Velkommen til macarons

Vi tilbyder at du selv sammensætter en halv eller hel palle med vores ekslusive franske macaroner.

  • Sådan gør du :

  • 1) Vælg først om du ønsker 60 eller 120 kasser på pallen
  • 2) Derefter sammensæter du selv din palle med de produkter du ønsker.
  • 3) Du vælger produkter enten ved at trække i dem med musen eller ved at anvende +/- og tiføj kartoner
  • Leverandør til


Produktinformation

INDKØBSVOGN
Produkt navn
Pris
Antal kasser
Total
0.00
0.00
Salgsbetingelser

1. Mellem køber og sælger er indgået følgende aftale.
2. Sælger leverer til køber de varer som er valgt på hjemmesiden, til den pris som er angivet. Prisen er inkl. transport men excl. chokolade afgift. Forhåndsgodkendelsen for afgifter fra told og skat vil blive fremsendt sammen med ordrebekræftelsen.
3. Varerne leveres på sæglgers adresse. Risikoen for varerne går fra sælger til køber ved varens ovegivelse til fragtfører.
4. Køber skal betale købesummen inden 3 dage efter ordreafgivelse på hjemmesiden. Betalingsinformationer vil fremgå af ordrebekræftelsen som fremsendes umiddelbart efter bestilling.
5. Returvarer modtages kun såfremt der er tale om levering af varer som ikke er i overensstemmelse med aftalen.
6. Leveringstidspunktet vil fremgå af ordrebekræftelsen. En udkydelse af levering med 3-5 dage betragtes som rettidig levering.
7. Mangler : ved levering skal Køber straks, og senest inden 7 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af varerne, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er, eller burde være opdaget, give sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
8. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af en mangel i indeværende aftale.
9. Sælger er ikke ansvarlig ved force majeure.